VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tạm Thời Hay Đời Đời (Phần 2)

Mác 10:17-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 16:56:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, China1811.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Chú Tâm Những Điều Không Thấy Được (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
5Hãy Sống Vui Từng Ngày (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.