VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Xây Dựng Hội Thánh Đúng Mục Đích

Xây Dựng Hội Thánh Đúng Mục Đích

Ma-thi-ơ 16:13-27
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/4/2005; 2310 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:13:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3292.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kinh Lạy Cha (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Quyền Lực Trong Thánh Linh (Mục Sư Hồ Vũ)1
3Những người đàn ông, người cha tin kính Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Cảm Tạ Trong Sự Vui Mừng (Mục Sư Trương Trung Tín)1
5Ngài Đang Ở Giữa (Mục Sư Trương Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.