VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Giận, Giết, Giảng hòa

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 955 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 4:28:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US4865.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Người Được Gọi (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Chúa Giê-xu Về Quê Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.