VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Làm Việc Cho Chúa

Phi-líp 2:5-16
Pastor Long Fuller
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 11:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, , US3924.47 phút
2Ashburn, VA, US3967.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Trưởng Thành Và Kết Quả Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
4Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Gia Đình Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.