VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tà Dâm & Ly Dị

Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1531 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 5:5:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France578.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Khát Đến Uống (Mục Sư Ngô Đình Can)3
3Tiếng Vọng Đêm Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Đời Sống Đắc Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Được Mất Trong Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.