VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tà Dâm & Ly Dị

Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1527 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Bảy Bí Quyết Để Làm Cho Hội Thánh Tăng Trưởng (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vô Cảm? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.