VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Năm Mới và Thời Gian Chúa Cho

Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2308 xem
Xem lần cuối 1.20 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US1.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chết con người bản ngã để sống trong Quyền năng Phục sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.