VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Thề Dối, Hứa Cụi

Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 973 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:15:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, France3005.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thình Lình Ngài Sẽ Đến (Pastor Monica Stenberg)3
2Mưa Xuân Tưới Mát (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Ánh Sao Hy Vọng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.