VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Thề Dối, Hứa Cụi

Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 972 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.84 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US1.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
5Người Mẹ Mẫu Mực (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.