VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Lấy Ân Báo Oán

Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1042 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 18:34:23
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore21961.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Ánh Sáng Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đổi Tên Đổi Mới Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.