VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Lấy Ân Báo Oán

Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1053 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 22:17:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Minneapolis, MN, US786.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Hiệp Một Và Bí Quyết (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
3Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Tin Mừng Cho Nhân Loại (Mục Sư Lê Phước Thuận)1
5Đèn Không Dầu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.