VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Lấy Ân Báo Oán

Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1043 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.20 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US1.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
2Người Mẹ Cô Đơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Hai Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Bết-lê-hem Cho Tôi (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.