VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Yêu Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1016 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 16:4:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, Thailand3956.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Bí Quyết Sống Lâu (Mục Sư Lê Phước Lạc)2
5Một Cuộc Đời Vâng Lời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.