VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Yêu Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 982 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:32:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore5350.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)4
2Phước Hạnh Bởi Chúa Phục Sinh (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
3Hai Môn Đồ Trên Đường Em-mau (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
4Những Cám Dỗ Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Hy Vọng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.