VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Yêu Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 986 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.18 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Không Tìm Sao Có Thể Thấy (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lời Cảnh Cáo Nghiêm Trọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Đạo Làm Con (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.