VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1066 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 7:58:56
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Daegu, Korea, Republic of4558.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lòng Ngay Thẳng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Trở Về Nhà Cha (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Người Đau Bại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Chúc Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Cảnh Tượng Trái Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng