VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1030 xem
Xem lần cuối 11/13/2016 7:1:4
Đọc  Chia Sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam33527.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Con Cái Sự Sáng (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
4Tấm Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
5Người Được Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng