VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1052 xem
Xem lần cuối 3/29/2017 17:51:18
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US111.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Vũ Khí Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Người Sắm Sẵn Cho Việc Lành (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng