VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Huyền Nhiệm Nước Trời

Huyền Nhiệm Nước Trời

Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/30/2006; 2870 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Huyền Nhiệm Nước Trời.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.