VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sự Phục Vụ Chúa

Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2354 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 4:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1410.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mặc Lấy Quyền Năng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)5
2Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Tôn Kính Chúa Bằng Của Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng Khác (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tôi Biết Chúa Và Chúa Biết Tôi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Hội Thánh Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.