VietChristian
VietChristian
nghe.app

Quan Tòa, Góa Phụ, Pha-ri-si, và Người Thâu Thuế

Quan Tòa, Góa Phụ, Pha-ri-si, và Người Thâu Thuế

Lu-ca 18:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2007; 2152 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:55:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Theo Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam5409.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Sự Thành Tín Chúa và Tương Lai Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
5Hơi Thở Quyền Năng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.