VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Quan Tòa, Góa Phụ, Pha-ri-si, và Người Thâu Thuế

Quan Tòa, Góa Phụ, Pha-ri-si, và Người Thâu Thuế

Lu-ca 18:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2007; 2263 xem 16 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Theo Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.