VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Theo Chúa Dễ Hay Khó

Theo Chúa Dễ Hay Khó

Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/28/2007; 2894 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 8:2:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Theo Chúa.


SốKhách từMới xem
1Bonney Lake, WA, US6611.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Hãy Sống Vui Từng Ngày (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Khi Thế Giới Tôi Sụp Đổ (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Chúa Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.