VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Xin, Tìm, Gõ

Ma-thi-ơ 7:7-12; Lu-ca 11:9-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 18:45:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 11.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US276.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyển Nhiệm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Nơi Nương Náu Tâm Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Lời Cầu Nguyện Của Môi-se (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.