VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Gần Thập Tự

Ma-thi-ơ 27:45-54
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1075 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.16 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)2
4Nền Đá Hay Nền Đất (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.