VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Trưởng Dưỡng Người Lãnh Đạo Cho Thế Hệ Kế Tiếp

1 Sa-mu-ên 1:0-3:0
Mục Sư Phạm Thanh Vũ
C:3/23/2000; 917 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2019 2:6:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2830.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đức Tin Người Mẹ (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
3Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Tâm Sự Chiếc Máng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Niềm Vui Lớn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.