VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Công Nhận Và Công Bố Mọi Điều Tốt Lành Mà Chúa Đã Ban Cho Chúng Ta

Công Nhận Và Công Bố Mọi Điều Tốt Lành Mà Chúa Đã Ban Cho Chúng Ta

Phi-lê-môn 1:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1501 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 19:22:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-lê-môn 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-lê-môn 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France185.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
3Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
4Phải Và Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
5Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.