VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-1)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 518 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1526.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kinh Nghiệm Núi Cao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Mục Sư Hồ Long)3
4Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
5Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.