VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-1)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 518 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Phước (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Món Quà Từ Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Tin Cậy Chúa Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.