VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-1)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 549 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.58 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Xóa Bỏ Mặc Cảm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Giá Trị Hôn Nhân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.