VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-2)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 3:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.