VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-2)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 516 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US209.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Hai Điều Cần Yếu Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Giá Trị Của Bạn Trước Mặt Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Hội Thánh Trong Thế Kỷ 21 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.