VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-2)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 534 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, , US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Thông Nhau (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)4
2Gieo Và Gặt (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Ăn Năn (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Đứa Con Xinh Tốt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Mạnh Mẽ Bước Vào Thập Niên Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.