VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-2)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 516 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Công Khó Trong Chúa (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Phước Hạnh Của Người Được Tha Thứ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Thế Hệ Chống Nghịch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.