VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-3)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 506 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 11:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation3846.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
4Thách Đố Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Giô-na Trở Về Từ Địa Ngục Và Bắt Đầu Sự Phục Sinh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.