VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Phước Cho Người Hầu Việc Chúa (P-3)

Lu-ca 12:35-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, , US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Chúa Giáng sinh Món quà vĩ đại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Đức Tin Nơi Chúa Cứu Thế (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.