VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Xin Bằng Lời Chúa

Cầu Xin Bằng Lời Chúa

Giăng 14:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/26/2007; 1655 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 8:14:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France13333.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Sống Trong Ơn Bảo Trợ Của Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
5Chuyện Trước Hết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.