VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tập Nhìn Bằng Đôi Mắt Của Đức Tin

Tập Nhìn Bằng Đôi Mắt Của Đức Tin

Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1681 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 21:42:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.