VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Tạ Ơn Trong Khó Khăn

Tạ Ơn Trong Khó Khăn

Phi-líp 4:4-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/4/2007; 2416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.