VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Sống Theo Lý Lịch Mới Của Con Nguời Tâm Linh

Sống Theo Lý Lịch Mới Của Con Nguời Tâm Linh

Cô-lô-se 3:9-10
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1348 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2021 3:18:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.