VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm

Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm

Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/16/2007; 1679 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:34:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1491.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơm Lành Canh Ngọt (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Cảm Thông Nhau (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)3
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Chung Vai Góp Sức (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.