VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Tránh Khỏi Cơn Thạnh Nộ

Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 636 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2019 3:30:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 3.


SốKhách từMới xem
1, France21313.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Uy Quyền Của Lưỡi (Mục Sư Phan Minh Hội)3
3Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Chúa Vùa Giúp (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Phục Dịch Nhau (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.