VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ai Là Người Lân Cận Tôi

Ai Là Người Lân Cận Tôi

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/22/2005; 2545 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, Germany5.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Đến Hái Lọc Trời Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tại sao phải Tạ Ơn? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Nhà Cầu Nguyện (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.