VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Làm Môn Đệ Chúa

Làm Môn Đệ Chúa

Lu-ca 14:25-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2006; 2237 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 14:7:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Huyền Nhiệm Nước Trời.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.