VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm II

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm II

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/29/2006; 2458 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:1:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới, Giàu Có Vô Hạn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US104.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Quan Tâm Hàng Đầu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Cha Mẹ và Con Cái Hòa Hợp (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Để Cuộc Đời Không Uổng Phí (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.