VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Trọng Hơn Hết Là Sự Yêu Thương

Trọng Hơn Hết Là Sự Yêu Thương

1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1847 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 10:13:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2302.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)3
2Ơn Tái Tạo Chúa Ban (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Triệt Để Đầu Phục Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Thữ Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.