VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trọng Hơn Hết Là Sự Yêu Thương

Trọng Hơn Hết Là Sự Yêu Thương

1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 2172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.