VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Chọn Người Đầy Tớ, Để Trở Thành Người Lãnh Đạo

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1175 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 19:53:48
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.