VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Chọn Người Đầy Tớ, Để Trở Thành Người Lãnh Đạo

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1156 xem
Xem lần cuối 5/19/2020 12:52:36
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Thailand8063.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Bịt Mồm Sư Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Một Hội Thánh Chúa Thương (Mục Sư Trần Thiện Tri)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.