VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tấm Lòng Chúng Ta - Vương Quốc Chúa

Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 605 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 2:41:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17, Rô-ma 14, Hê-bơ-rơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17, Rô-ma 14, Hê-bơ-rơ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, , US6195.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Vô Thường Theo Quan Điểm Thánh Kinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Khi Gặp Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Bốn Loại Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.