VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tấm Lòng Chúng Ta - Vương Quốc Chúa

Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 7:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17, Rô-ma 14, Hê-bơ-rơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17, Rô-ma 14, Hê-bơ-rơ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, Thailand7554.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Hội Thánh Tăng Trưởng: Người Phục Vụ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Lời Cầu Nguyện Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Để Kết Quả Bội Phần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Có Can Đãm Vì Rõ Ý Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.