VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Bước Đi, Châm Rễ, và Lập Nền

Bước Đi, Châm Rễ, và Lập Nền

Cô-lô-se 2:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/24/2008; 2777 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 12:57:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US128.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Một Vương Quốc Không Hề Rúng Động (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Con Số 3 Kỳ Diệu (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)2
4Người Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
5Hoạch Định Tương Lai (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.