VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:7-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/13/2008; 1156 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 21:0:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-la-chi 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-la-chi 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France3790.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Dọn Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Biết Ơn Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ðối diện với những bão tố (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Quyền Năng Đến Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.