VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Lời Cầu Nguyện Đẹp Lòng Chúa

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1185 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 23:52:15
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7175.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1
5Chúa toàn năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.