VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Con Người Mới

Con Người Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/27/2008; 2409 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 6:13:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam316.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Cuối Năm Tính Sổ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Hội Thánh Lớn Lên Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Sợ Ai? Ai Sợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.