VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúa Cần Dùng Lừa Này

Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 739 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 11:9:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation3643.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Đừng Chỉ Thầm Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Chúa Dùng Người Can Đảm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Tony)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.