VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Biết Lúc Mình Đã Được Thăm Viếng

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 947 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 17:53:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US1905.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Hãy Thức Canh (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Người Lực Sĩ Của Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Dẹp Sạch Đền Thờ (Mục Sư Nguyễn Hữu Cương)1
5Lửa Thử Vàng (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.