VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Biết Lúc Mình Đã Được Thăm Viếng

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 947 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US1.31 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Gia Đình Bớt Sóng Gió (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Đúng Nghĩa Của Sự Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Biết Mình Được Yêu (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.