VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Biết Lúc Mình Đã Được Thăm Viếng

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 986 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)33
2Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
3Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)4
4Lời Cầu Nguyện Đầu Năm II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Uống Nước Nhớ Nguồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.