VietChristian
VietChristian
httl.org

Được Làm Bạn Với Đức Chúa Trời

Được Làm Bạn Với Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/23/2008; 2861 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 13:8:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Bồi Linh Mưa Nguồn.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1229.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ánh Sáng Của Sự Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Phục Hưng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Họa Phúc Không Lường (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Nhớ Hài Cốt Của Giô-sép (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.